İZMİT KİMYA ÖZEL DERS

İZMİT KİMYA ÖZEL DERS

İZMİT KİMYA ÖZEL DERS

İzmit Kimya Özel Ders kimya bilimi maddenin yapısını, özelliklerini, etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Bu dersle analitik düşünme becerisi, gözlemlerin formüle edilmesi gibi bilişsel becerilerin kazandırılması amaçlanır.

Kimya dersi kendi içindeki konularla bağlantılı olduğu gibi Biyoloji, Matematik ve Fizik dersleriyle de bağlantılıdır. Bu nedenle kimya dersini iyi öğrenebilmenin ve başarılı olmanın yolu bir parça da bu derslerle aranızın iyi olmasına bağlıdır.

iletişim:  0532 466 01 05 0262 321 07 08

Kimya dersi özellikle ölçeklendirme, ilişkilendirme ve bunların sayısal ifadelere dayandırma yöntemlerine dayalı olduğu için matematik dersiyle arası iyi olanların doğal olarak kimyaya yönelik bir yatkınlık içinde olmaları da muhtemeldir.

İzmit Kimya Özel Ders kimya dersini öğrenmeye başlarken önce kimya dersinin kavram, konu başlığı, içerik, genelleme ve düşünce ilkelerini iyi bilmeniz gerekmektedir. Tüm sayısal dersler gibi kimya da birikimli bir süreç takip eder ve kimyayı anlamak için onun kendine has dilini öğrenerek işe başlanmalıdır.

iletişim:  0532 466 01 05 0262 321 07 08

Derse gelirken bir ön hazırlık yapmanız size avantaj sağlayacaktır. Böylece ön öğrenmelerle derste öğrendikleriniz arasında bağ kurabilme imkanı bulmuş olursunuz. Derse katılmayı ihmal etmeyin, İzmit Kimya Özel Ders öğretmeninizle ikili diyalog halinde olmayı sürdürün.

Dersi mutlaka çok iyi takip edin. Öğretmenlerinizin çözdüğü örnekleri mutlaka iyi anlayın ve anlamadığınız noktaları sormaktan çekinmeyin. Karanlık nokta kalmamalıdır. Böylece konuya daha hızlı ve verimli bir şekilde hakim olabilirsiniz. Konuları örneklendirerek açıklayabilmeniz; muhakeme kurabilmeniz, sonuç çıkarımları yapabilmeniz ve bunları yeni durumlarla ilişkilendirebilmeniz gerekir.

iletişim:  0532 466 01 05 0262 321 07 08

Bunlar kimya dersi öğrenme alanlarına ait becerileri kazanmaya başladığınızın, yani öğrendiğinizin göstergeleridir. Bu düzeye erişmeden evvel bir konudan diğerine zıplamamaya özen gösterin.

İzmit Kimya Özel Ders kimya dersini anlamanın bir diğer olmazsa olmazı soru çözmektir. Konunun inceliklerine tam hakim olmadan soru çözümüne geçmeyin. Çalıştığınız konuyla ilgili sorular çözün ve konu çalışma ile soru çözümü etkinliğinin arasını çok açmayın.

İZMİT KİMYA ÖZEL DERS

Bilgiler henüz tazeyken kullanmak konunun iyice oturmasını sağlayacaktır. Öğrenmenin gerçekleşmesi için somut yaşantılar kazanılmalı ve eğer sayısal dersler ise öğrenilenlerin kullanılabileceği problemlerle karşılaşılmalıdır. Geniş bir soru havuzu oluşturun ve karşınıza gelebilecek her türlü soru kalıbına aşina hale gelin.

İzmit Kimya Özel Ders ile yukarıda yöntemleri anlatılan hususlara riayet etmeniz halinde kimyanın korkulu rüyanız olması için hiçbir neden kalmayacaktır. Derslerin birebir özel dersler şeklinde yürütülmesi, sayısal dersler için elzem olan diyalog halinde olmayı mümkün kılmaktadır ve daha verimli öğrenmeyi sağlayacağı muhakkaktır.

iletişim:  0532 466 01 05 0262 321 07 08

www.izmitozelders.com