Kocaeli Özel Ders

Kocaeli Özel Ders

Kocaeli Özel Ders yepyeni bir uygulama ile öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Birebir eğitimin alışılmışın oldukça dışındaki metotlarını öğrenci düzeyine uygun sunumlarla perçinliyoruz. Bu uygulamayı başlatmaya karar vermek kolay olmadı. Önce bir fizibilite çalışması yaptık. Bu fizibilite çalışması var olan uygulamaların ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığı sorusundan beslendi.

Kocaeli Özel Ders sayısal derslerde özellikle yetersiz kalındığı sonucuna vardık. Sayısal disiplinler bilimler aleminin uygulamaya dönük işlemler içeren kısmına karşılık geliyorlar. Bu derslerle ilgili kazanımları öğrencilere eksiksiz aktarabilmenin yolu da herşeyden önce uzman eğitimcilerle çalışmaktan geçiyordu. Ancak bunun da yeterli olmadığını gördük. Çünkü artık günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan nitelikler arasında bilgiye sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bilgiye ulaşma yollarını bilmek; onu aramak; merak etmek de gerekiyor.

Kocaeli Ygs özel ders

Kocaeli Özel Ders bilgiyi yapılandırmak gerekiyor. Bilgiyi kullanmak gerekiyor. Bilgiyi hedefe uygun şekilde hücrelendirerek sunmak gerekiyor. İşin içine eğitim girdiğinde bilginin asla kitapta durduğu gibi durmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bilgi onu öğrenenle öğreten arasında yepyeni bir anlam ve boyut kazanıyor. Dolayısıyla eğitimde kullanılacak olan yöntemler ve kanallar da etkili öğrenmenin bir ön koşulu olarak duruyor. Bunun da en etkili yolunun birebir eğitimden geçtiğini gördük.

Kocaeli Özel Ders öğrenciler hedeflerine uygun şekilde tamamen birebir eğitim alıyorlar. Böylece hem konu eksikleri tamamlanıyor. Hem ihtiyaçları merkezde tutuluyor. Bu da öğrendiklerini pekiştirme imkanı elde edilmesini sağlıyor.

Kocaeli Özel Ders öğrenci ihtiyaçlarının doyurulmuş olması şart. Bu ihtiyaçlar gelişim dönemlerine uygunluk gösterir. Eğer davranış değişikliği yaratmak istiyorsanız bireyi iyi tanımak ve ona uygun modeller kullanmak zorundasınız.